+48 535 003 603

kancelaria@rabacik.eu

ul. Ceramiczna 29 lok. 54, Warszawa

Poniższa oferta cenowa miesięcznego rozliczenia ma jedynie charakter orientacyjny, a ostateczna cena za świadczone przez nas usługi jest ustalana z Klientami w ramach indywidualnych rozmów, w oparcu o informacje dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, ilości dokumentów i poziomu trudności rozliczeń.

Podane niżej ceny są cenami netto. Należy doliczyć do nich 23% VAT.

Prowadzenie uproszczonej ewidencji księgowej

  • bez ewidencji VAT - od 80,00zł
  • z ewidencją VAT - od 100,00zł

Prowadzenie PKPiR

Opłata za miesięczną obsługę podstawową w zależności od ilości dokumentów zaksięgowanych:

Ilość dokumentów w cenie Miesięczna opłata za obsługę podstawową bez obsługi podatku VAT Miesięczna opłata za obsługę podstawową z obsługą podatku VAT
do 10 100,00zł 150,00zł
do 30 200,00zł 240,00zł
do 50 250,00zł 350,00zł
do 100 330,00zł 450,00zł
do 200 530,00zł 650,00zł
powyżej 200 cena do negocjacji cena do negocjacji


Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów: wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, sporządzenie deklaracji podatkowych VAT, PIT, rozliczenie ZUS właściciela, prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych, przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg.

Prowadzenie Ksiąg Handlowych:

Opłata za miesięczną obsługę podstawową w zależności od ilości dokumentów zaksięgowanych:

Ilość dokumentów w cenie Miesięczna opłata za obsługę podstawową z obsługą podatku VAT
do 30 500,00zł
do 50 700,00zł
do 100 1100,00zł
do 200 1500,00zł
powyżej 200 cena do negocjacji


Zamknięcie Ksiąg Handlowych wraz z sporządzeniem sprawozdania rocznego - w cenie średniej miesięcznej opłaty abonamentowej za dany rok.

Zakres usług zaliczających się do obsługi podstawowej: sporządzenie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów, wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenie ZUS właściciela, prowadzenie ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych, przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg.

Płace , ZUS, Kadry:

  • płace, ZUS do 10 pracowników - 30zł/za 1 os.
  • płace, ZUS powyżej 10 pracowników - 20zł/za 1 os.
  • kadry za 20zł/za1 os.

Cena obejmuje naliczanie płac pracowników wraz z miesięcznymi deklaracjami do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz sporządzenie deklaracji rocznych PIT-11.

(powyższe ceny - ryczałt ceny netto)

+48 535 003 603

kancelaria@rabacik.eu

ul. Ceramiczna 29 lok. 54, Warszawa