+48 535 003 603

kancelaria@rabacik.eu

ul. Ceramiczna 29 lok. 54, Warszawa

Rabacik Sp. z o.o.

ul. Ceramiczna 29 lok.54
03-126 Warszawa

tel. +48 535 003 603
e-mail: kancelaria@rabacik.eu

NIP: 524 27 76 913
REGON: 360538960

kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

spółka wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000545730

Wyślij do nas swoje zapytanie

refresh

+48 535 003 603

kancelaria@rabacik.eu

ul. Ceramiczna 29 lok. 54, Warszawa